NIEUWS†††††††††††† KUNSTENAAR†††† ††††††††††††† OEUVRE†††††††††††† LINKS††† ††††††††††††† TEKST††† ††††††††††††† CONTACT††††††††††† BEGINSCHERM

 

 

DISCLAIMER

 

 

Inhoud

Aan de website www.wimcarrein.be is veel aandacht en zorg besteed.† De informatie die via deze website wordt verstrekt is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. De eigenaar van de website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte informatie zou nemen.
De eigenaar van de website kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe
, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website of de onmogelijkheid deze te gebruiken.
Bij verwittiging van eventuele fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal de eigenaar van de website onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

Handelsmerken

Alle bestanden, logo's en afbeeldingen op deze site zijn eigendom van de eigenaar van de website of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiŽren of te verspreiden op eender welke manier zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website of, desgevallend, van derden.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. De eigenaar van de website kan geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyperlink of externe website bevat. Elk gebruik dat je maakt van de hyperlink op de website www.wimcarrein.be is op eigen risico.

WIM CARREIN

| schilderkunst |

© Copyright. Wim Carrein. All rights reserved. | Site by Wim Carrein