CONSULTANCY & DESIGN

masterplanning | stedenbouw | ruimtelijke planning | stads- & grondontwikkeling

 

 

 

STUDIO WIM CARREIN is sinds 2011 een jong multidisciplinair advies- en ontwerpbureau opgericht door Wim Carrein met kantoor te Roeselare (B).  Als gedreven ontwerper met een jarenlange professionele expertise in de stedenbouw, ruimtelijke planning, masterplanning, stads- & grondontwikkeling en architectuur, worden zowel ruimtelijke studie- & ontwerpopdrachten het hoofd geboden alsook projectmatige vraagstukken geadviseerd en professioneel begeleid.

 

 

Na een opleiding als urbanist-ruimtelijk planner en architect heeft Wim Carrein ruim 8 jaar werkervaring opgedaan voordat hij voor zichzelf is gaan ondernemen.  Zijn ervaring als stedenbouwkundige en ruimtelijk planner bij het stadsbestuur Roeselare en als architect-projectleider in de projectontwikkeling, vormen een unieke combinatie voor het benaderen van ruimtelijke vraagstukken zowel voor diverse private partners (ontwikkelaars, bouwfirma, grondeigenaars, studie– en ontwerpbureaus, architecten, bedrijven met een ruimtebehoefte…) als in dienst van publieke overheden. 

Via ontwerpend onderzoek wordt met inzet van architecturale vaardigheden en stedenbouwkundige tools een antwoord geboden op ruimtelijke opgaven.

 

 

Afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht, wordt naast de eigen expertise van Wim Carrein, beroep gedaan op een netwerk van deskundigen op diverse vakgebieden (stedenbouw, ruimtelijke planning, landmeetkunde, infrastructuur, stads-/grondontwikkeling, architectuur, landschaps- en interieurarchitectuur, mobiliteit, sociaal-economie, beeldende kunst…), zodoende de synergie in de opdrachten te kunnen nastreven.

Samenwerking vormt de basis van het bureau vanuit het motto:

 

“Als je snel wil gaan, ga alleen.

 

Als je ver wil gaan, ga dan samen!”

 

 

 

 

 

STUDIO WIM CARREIN ADVISEERT…

 

-over stedenbouwkundige en architecturale ontwikkelingsmogelijkheden van gronden en gebouwen

-over planologische ontwikkelingsmogelijkheden in het kader van de ruimtelijke planning: opmaak planologische attesten als erkend ruimtelijk planner, RUP’s, ontheffingsverzoeken project-MER, project– & plan-MER-screenings

-over aanvragen tot omgevingsvergunning

-over stedenbouwkundige attesten

-over verkavelingsaanvragen (omgevings-).

-stedenbouwkundige basisgegevens van een perceel

-over maatregelen in het kader van bouwmisdrijven

 

 

STUDIO WIM CARREIN ONTWERPT…

 

-inrichtingsvoorstellen (in voorbereiding op verkavelingen)

-verkavelingen met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften en motivatienota, MER-screeningsnota

-verkavelingswijzigingen

-masterplannen

-ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

-volumestudies, 3D-simulaties, presentaties en overtuigingsrapporten in functie van vergunning en/of verkoop

 

 

STUDIO WIM CARREIN ONDERZOEKT...

 

-in een diverse ruimtelijke context: braakliggende gronden, bebouwde omgeving, reconversiegebieden...

-de stedenbouwkundige randvoorwaarden via ontwerpend onderzoek

-via ruimtelijke haalbaarheidsstudies

-mer-screeningsnota’s

-ontheffingsverzoeken mer-plicht

-in het kader van een beleidsmatig draagvlak van uw project

 

 

STUDIO WIM CARREIN BEGELEIDT…

 

-via periodiek contact met de opdrachtgever

-via professioneel en pragmatische overleg met overheden

-uw vergunningsaanvraag van voorontwerp tot vergunning

-de opmaak van een BPA/RUP in het kader van uw project

 

 

HOME                   BURO                   WERKVELD                       PROJECTEN                      CONTACT                          GA NAAR BEGINSCHERM

© Copyright. Wim Carrein. All rights reserved. | Site by Wim Carrein

 

STUDIO WIM CARREIN | Kleine Weg 211A | 8800 Roeselare | +32 (0) 51 81 04 03 | +32 (0)499 69 78 45 | info@wimcarrein.be | www.wimcarrein.be |

disclaimer