ADVIES– EN ONTWERPBURO

stedenbouw | ruimtelijke planning | stads- & grondontwikkeling

 

 

RUIMTE VOOR MEER...

 

 

Het stedenbouwkundig buro wimCARREIN benadert ruimtelijke vraagstukken op een creatieve wijze en in continu overleg met de opdrachtgever.  Via een directe en periodieke communicatie en het inzetten van heldere visualisaties wordt op een kordate wijze tot een passende oplossing gekomen.

 

Via ontwerpend onderzoek worden projecten uit de sectoren van de stedenbouw & ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning, stads- & grondontwikkeling, openbare ruimte, architectuur e.a. ruimtelijk onderzocht en tot een dynamisch evenwicht gebracht rekening houdend een boeiend onderling spanningsveld.  Wim Carrein legt zich toe op het creëren van innovatieve oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken waarin termen als identiteit, leefbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid, creativiteit, ongedwongenheid, dynamiek… maar ook maximale rentabiliteit vooropgesteld worden.  Deze kunnen zich situeren in onder andere het verstedelijkte landschap, stadsontwikkeling, verkavelingen, de openbare ruimte, concrete gebouwen, het bouwkundig erfgoed, reconversiegebieden e.d.

 

 

 

wimCARREIN onderscheidt zich door de verworvenheden via ervaring steeds in vraag te stellen, zodoende niet te verglijden in een louter knip-en-plak werk van standaardoplossingen voor ruimtelijke vraagstukken.

 

 

 

wimCARREIN streeft er dan ook steeds naar ruimte te creëren die de verwachtingen van de opdrachtgever overstijgen, met andere woorden:

 

ruimte voor meer...

HOME                   BURO                   WERKVELD                       PROJECTEN                      CONTACT                          GA NAAR BEGINSCHERM

“De cultuur is het eindresultaat van een selectieproces.  Selectie wil zeggen: afwijzen, wegsnoeien, aanzuiveren.”

(Le Corbusier, 1923)

© Copyright. Wim Carrein. All rights reserved. | Site by Wim Carrein

 

STUDIO WIM CARREIN | Kleine Weg 211A | 8800 Roeselare | +32 (0) 51 81 04 03 | +32 (0)499 69 78 45 | info@wimcarrein.be | www.wimcarrein.be |

disclaimer